Số TK: 923018173900001 Tại Ngân Hàng Nam Á, PGD Quận 2.